arrowarrow-leftarrow-rightcheckclipboardclosefacebookflickrgluegoogle-plushamburgerinstagramlinkedinarrow-downsoundcloudtwittervimeoyoutube

Museum van het dagelijks leven

Museum van het dagelijks leven

INDELING COLLECTIE

We onderscheiden vijf grote collectiegroepen. 

OBJECTCOLLECTIE 

Deze collectie omvat vandaag circa 25.000 stuks. Een klein deel (ca. 1500) staat permanent tentoongesteld in het museum. De overige deelcollecties worden in het depot bewaard. Deze objectcollectie wordt thematisch ingedeeld (huisraad, circus, speelgoed, levensfasen, …) maar in functie van behoud en beheer op materiaalsoort (textiel, glaswerk, metaal, …) opgeborgen. 

FOTOCOLLECTIE 

De fotocollectie is zeer omvangrijk en omvat zowel fotografische afdrukken als glasplaten en dia’s. Een groot deel hiervan is intussen gedigitaliseerd en geregistreerd. 

DOCUMENTAIRE COLLECTIE 

 De documentaire collectie omvat alle drukwerk met tekstinfo, o.a. affiches, prenten, brochures, folders, geboorte-, communie- en doodsprenten,… Het betreft een zee omvangrijke collectie documenten (ca. 50.000° die ingedeeld wordt op type object en materiaalsoort (affiche, postkaart, …) en verder op formaat en/of thema. 

DIGITALE COLLECTIE 

 We onderscheiden twee vormen van digitale collectievorming: digital born collecties (zoals eigen opnames in digitale vorm, bv. interviews, documentaire fotoreportages) of digitale collecties (wanneer de fysieke drager geen deel uitmaakt van de collectie, bv. bruikleen van originele foto’s of documenten). Samenwerking en participatie staan centraal in de verwerving en creatie van deze collecties. 

AUDIOVISUELE COLLECTIE 

 Deze collectie omvat alle audiovisuele dragers (wasrollen, muziekrollen, grammofoonplaten, videobanden,…). Een selectie van deze dragers worden gedigitaliseerd door VIAA.

VERHUIS DEPOTCOLLECTIES

Voor haar musea stelt de Stad Gent twee gezamelijke depotruimtes ter beschikking om vanaf 2018 de diverse museumcollecties in optimale omstandigheden te bewaren. 

Na een lange voorbereidingsfase (2015-2016) zijn de eerste verhuisbewegingen vanuit de diverse depotruimtes gestart. Voor het Huis van Alijn is deze verhuis het moment bij uitstek om de volledige collectie onder handen te nemen en de collectieregistratie te optimaliseren. Eind 2018 zal de registratie van alle objecten uit de depots en de museumpresentatie volledig gecontroleerd zijn. Elk object zal gereinigd zijn, gefotografeerd, verpakt en bewaard op een nieuwe locatie. 


Img 0706 Web C Michiel Devijver
Img 0751 Web C Michiel Devijver
28114136556 7Fdd1B21E7 Z
Dsc 0480